Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

P.O. ORDYNATOR
lek. med. Joanna Matysik
Specjalista Anestezjolog


CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Oddział Anestezjologii istnieje od początku lat 70-tych. Oddział Intensywnej Terapii powstał w 1986 roku. Wykonujemy znieczulenia do zabiegów z zakresu ortopedii, chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa, a także do endoskopii, kolonoskopii i innych krótkich zabiegów diagnostycznych. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada 6 łóżek do prowadzenia pacjentów wymagających intensywnej terapii po ciężkich zabiegach chirurgicznych, zatruciach, reanimacji, urazach i w innych stanach zagrożenia życia.