Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator:

lek. med. Joanna Matysik

Asystenci:

lek. med. Jacek Duda

lek. med. Wojciech Dziura

lek. med. Dariusz Foryś

lek. med. Jarosław Janka

lek. med. Magdalena Malczyk

lek. med. Wojciech Pałuchowski

lek. med. Piotr Sitek

lek. med. Karina Smerin

lek. med. Agnieszka Jableka-Kowalska

Pielęgniarka Oddziałowa:

Joanna Hyra 

 

Oddział Anestezjologii istnieje od początku lat 70-tych. Oddział Intensywnej Terapii powstał w 1986 roku. Wykonujemy znieczulenia do zabiegów z zakresu ortopedii, chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa, a także do endoskopii, kolonoskopii i innych krótkich zabiegów diagnostycznych. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada 4 łóżka do prowadzenia pacjentów wymagających intensywnej terapii po ciężkich zabiegach chirurgicznych, zatruciach, reanimacji, urazach i w innych stanach zagrożenia życia.